Bron

FNV / VNPF

Achtergrond: FNV wil met petitie decentralisatie terug laten draaien

15 mei 2024

Vakbond FNV start een petitie om regelgeving rond zaken als jeugdzorg, inkomensondersteuning en ouderenvoorzieningen weer onder te brengen bij het Rijk.

Nu zijn er volgens de vakbond in de regelgeving rond het sociaal domein te veel verschillen tussen gemeenten. ‘Dit beleid heeft rampzalig uitgepakt en tot honderden rechtszaken, veel boosheid en onbegrip geleid’. Daarnaast brengt het niet zelden de lokale culturele infrastructuur, die niet wettelijk verankerd is, in de knel.

FNV grijpt het debat in de Tweede Kamer over de Participatiewet aan om te pleiten voor een radicale verandering. ‘De maat is meer dan vol’, zegt vicevoorzitter Kitty Jong. ‘Er is een enorme rechtsongelijkheid ontstaan, we kennen veel voorbeelden waar gemeenten er een potje van maken. Het Rijk moet weer over de regels gaan, zodat elke burger gelijke rechten heeft als het gaat om hulp en ondersteuning.’

Postcodeloterij

Jong noemt in de aankondiging van de petitie als voorbeeld de gemeente Vlissingen. Daar is volgens de vakbond ‘behoorlijk wat misgegaan in het sociaal domein’, waardoor inwoners die recht zouden hebben op inkomensondersteuning achter het net visten. Jong: ‘Daarmee is het recht op voorzieningen een soort Postcodeloterij geworden. Als je geluk hebt en je woont in de juiste gemeente krijg je zorg en ondersteuning waar je recht op hebt. Woon je in de verkeerde gemeente, dan heb je pech.’

Muur van onwil

Sinds 2015 ligt het beleid voor onder meer voorzieningen voor minima, jeugdzorg, Beschut Werk en de Wmo bij gemeenten. Waar de ene gemeente volgens Jong haar best doet, loop je bij een andere gemeente aan ‘tegen een muur van onwil of onkunde’. Sommige gemeentebesturen hebben ‘geen boodschap aan de noden van hun inwoners, ook ‘mist de specialistische kennis die nodig is vaak’, aldus Jong. ‘Talloze mensen zijn hier de dupe van.’

Terugdraaien decentralisatie

In de volkspetitie roept de FNV de Tweede Kamer op om te zorgen dat mensen in elke gemeente recht hebt op dezelfde Wmo- en minimaregelingen, jeugdhulpvoorzieningen of een beschutte of aangepaste werkplek. De vakbond hoopt genoeg handtekeningen te verzamelen om het deels terugdraaien van de decentralisatie op de agenda van de Tweede Kamer te zetten.