Bron

AWVN

Achtergrond: organisaties kunnen niet om maatschappelijke rol heen

25 mei 2023

Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat ze positieve impact hebben op maatschappelijke problemen.

De samenleving vraagt dat en potentiële medewerkers beginnen er ook over. Hoe zien toonaangevende bedrijven hun maatschappelijke rol? ‘Of het nu gaat om klimaat, stikstof, kansenongelijkheid of armoede – bedrijven krijgen steeds vaker de vraag welke rol zij pakken in het oplossen van grote maatschappelijke problemen’, vertelt Anne Megens (AWVN).

Financiële gezondheid van huishoudens

Japke Kaastra, head of financial health bij ING, vertelde tijdens een onlangs door d AWVN georganiseerde top hoe ING zijn maatschappelijke rol oppakt. Megens: ‘Japke onderzoekt vanuit haar functie hoe de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens is. Ze schetste een zorgelijk beeld: zo’n 30 procent van de huishoudens is niet financieel gezond, bijvoorbeeld door betalingsachterstanden of te weinig buffers. Veel mensen kunnen een life event als een scheiding of het overlijden van een naaste financieel niet opvangen. Bovendien blijkt uit de data van ING dat er veel misgaat op het gebied van toeslagen: mensen geven wijzigingen niet op tijd door waardoor ze ineens veel moeten terugbetalen óf ze durven toeslagen überhaupt niet aan te vragen, uit angst voor zo’n terugbetalingsverplichting. ING ziet voor zichzelf een rol in het ondersteunen van de klanten. Dat kan bijvoorbeeld door via de bank-app mensen te laten weten dat ze mogelijk recht hebben op toeslagen of door mensen te wijzen op rekentools van bijvoorbeeld het Nibud. Strikt genomen horen dergelijke adviezen misschien niet bij de taak van een bank, maar ING ziet dit wel als zijn verantwoordelijkheid.

Japke riep de aanwezige werkgevers op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld door medewerkers die minder willen werken, te wijzen op rekentools, maar ook door een loonbeslag niet als een puur administratieve kwestie op te vatten. In zo’n situatie kan de werkgever in gesprek gaan met de medewerker en kijken of ondersteuning mogelijk is.’

Voortrekkersrol na Limburgse overstromingen

De andere spreker op de HR-top was Bianca Tetteroo, ceo van Achmea. Ook Achmea is een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid breed opvat, zegt Megens. ‘Wat me het meest is bijgebleven, is wat Bianca vertelde over de nasleep van de overstromingen in Zuid-Limburg. Achmea heeft toen een voortrekkersrol gespeeld onder verzekeraars door snel een calamiteitenteam in te richten en nauw samen te werken met de betrokken gemeenten. Het vergoeden van schade is de traditionele rol van een verzekeraar, maar Achmea hielp mensen ook op weg met bijvoorbeeld wat contant geld in de eerste dagen. Hier bleek ook het succes van publiek-private samenwerking: Achmea is voorbereid op het inrichten van een calamiteitenteam, terwijl gemeenten diezelfde schaal niet zo snel kunnen realiseren. Dat is een moment waarop je als groot bedrijf maatschappelijke impact kan hebben. Achmea doet dat overigens ook op andere vlakken, bijvoorbeeld door als belegger verduurzaming te stimuleren.’

Aantrekkelijk werkgever

De voorbeelden van ING en Achmea illustreren hoe de rol van bedrijven de afgelopen jaren is verbreed. ‘Dat heeft ook gevolgen voor het HR-vak’, zegt Megens. ‘De nieuwe generatie vraagt steeds vaker welke maatschappelijke impact een bedrijf heeft, vóór ze besluiten of ze er willen werken. Om aantrekkelijk werkgever te zijn, moet je dus laten zien wat je bijdraagt aan de samenleving. Doe je dat niet, dan krijg je je vacatures minder snel vervuld.’