Bron

Rijksoverheid

Foto

Afbeelding bij 4e tranche Regio Deals

Achtergrond: Rijk investeert opnieuw in regio: € 284 miljoen voor 14 nieuwe Regio Deals

22 februari 2023

Achtergrond: Rijk investeert opnieuw in regio: € 284 miljoen voor 14 nieuwe Regio Deals

Het kabinet heeft 14 nieuwe Regio Deals geselecteerd waarvoor € 284,2 miljoen beschikbaar is.

In de Regio Deals werken Rijk en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen.

De 14 geselecteerde voorstellen komen uit het hele land en worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

De geselecteerde voorstellen voor Regio Deals met de beschikbare rijksbijdrage:

 • Noardwest-Fryslân: € 20 miljoen
 • De Waddeneilanden: €15,5 miljoen
 • Zuid- en Oost-Drenthe: € 30 miljoen
 • Arnhem-Nijmegen: € 15 miljoen
 • Twente: € 25 miljoen
 • Parkstad Limburg: € 25 miljoen
 • Midden-Brabant: € 12,5 miljoen
 • Zuid-Limburg: € 20 miljoen
 • ZaanIJ: € 20 miljoen
 • Metropoolregio-Oost / Flevoland-West: € 18,2 miljoen
 • Mainstage (Amsterdam): € 5 miljoen
 • North Sea Port District: € 30 miljoen
 • Rotterdam-Zuid: € 30 miljoen
 • Den Haag Zuidwest: € 18 miljoen

Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.
Bij de selectie kijkt het kabinet naar vier aspecten: opgave (hoe groot, urgent en complex); aanpak (hoe integraal wordt de opgave aangepakt); financiën (welke partijen investeren mee, en hoeveel); en organisatie (hoe worden regionale overheden, inwoners en bedrijven betrokken). Daarbij keek het kabinet ook naar een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten Regio Deals. Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio.

€ 900 miljoen voor Regio Deals in deze kabinetsperiode

Dit is de vierde ronde Regio Deals; in drie eerdere ronden zijn in totaal al 30 Regio Deals van start gegaan. In de vierde ronde zijn 23 voorstellen ingediend, waarvan 14 voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later zullen nog een vijfde en zesde ronde volgen, naar verwachting in respectievelijk 2023 en in 2024. Voorstellen die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een Regio Deal, kunnen in die rondes weer meedingen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal € 900 miljoen beschikbaar.

Cultuur, vrije tijd en entertainment van belang voor regio’s

Om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven, kenniswerkers en bijvoorbeeld studenten is een hoogwaardig aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen essentieel in het vestigingsklimaat van sommige regio’s. Het aanbod cultuur- en sportvoorzieningen draagt bij aan een fijn verblijf in de regio en zorgt voor open en vitale gemeenschap. Cultuur en sport verbindt, agendeert, brengt mensen in beweging en zorgt ervoor dat je je ergens thuis voelt.
Ook zie je veel aanpak van duurzaamheidsvraagstukken in dit soort Regio Deals. Uitdagingen waar onze sector ook me te maken heeft. Het kan misschien lonen om op lokaal niveau de samenwerking te zoeken en in aanmerking te komen voor een volgende Regio Deal of te participeren in deze tranche.

Documenten

Ontdek hier de Kamerbrief over deze rond Regio Deals. en Zie hier de bij de Kamerbrief horend beslisnota.