Actieplan toegankelijkheid poppodia, evenementen en festivals gepresenteerd

23 augustus 2018

Vandaag is officiële aftrap gegeven van het programma MKB Toegankelijk. Met het programma zetten MKB-Nederland en VNO-NCW zich in om toegankelijkheid te verhogen voor auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking. In samenwerking met de VNPF heeft de VVEM in het kader van MKB Toegankelijk het actieplan Toegankelijkheid Poppodia, Evenementen & Festivals opgesteld. Minister Hugo de Jonge heeft tijdens de aftrap op 14 juni 2018 het actieplan in ontvangst genomen.

Mode en horeca, webwinkels, zelfstandige supermarkten, evenementenmakers en andere mkb-branches gaan zich vanaf vandaag inzetten om hun bedrijven en evenementen (beter) toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. MKB-Nederland heeft daarvoor het programma MKB Toegankelijk gelanceerd, dat ondernemers stimuleert en helpt om mogelijke drempels in hun bedrijf te slechten. Minister De Jonge van VWS heeft de eerste actieplannen in ontvangst genomen die brancheorganisaties in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW, VWS en de Alliantie VN-Verdrag Handicap hebben opgesteld. Doel van het programma is om voor eind 2019 50.000 ondernemers te stimuleren ermee aan de slag te gaan.

“Een beperking is pas echt een belemmering als bedrijven er geen rekening mee houden”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. “Met dit programma willen we ondernemers daarvan bewust maken én hen concreet helpen hun bedrijf toegankelijker te maken. Ze hoeven daarvoor niet zelf het wiel uit te vinden. Nederland telt zo’n 2 miljoen mensen met een bepaalde handicap, dat is 15 procent van de bevolking! Zoals ook vermeld in het VN-Verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling, moeten zij zoveel mogelijk in staat zijn om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Daar moeten en wíllen wij een bijdrage aan leveren.”

Op landelijk niveau voorziet het programma in hulp aan brancheorganisaties om voor hun sector specifieke actieplannen op te stellen. Die behelzen gerichte voorlichting, tips en tools, best practices, checklists en trainingsmateriaal voor medewerkers. De eerste Actieplannen Toegankelijkheid die vandaag zijn gepresenteerd zijn van INretail (detailhandel mode, schoenen, sport en woninginrichting), Koninklijke Horeca Nederland, Detailhandel Nederland; Vakcentrum (zelfstandige supermarkten), Thuiswinkel.org (webwinkels), Dibevo (dierenspeciaalzaken) en de VNPF in samenwerking met de VVEM. “Wij zijn blij dat de ondernemers in het mkb zo voortvarend aan de slag gaan met inclusie”, zegt Illya Soffer namens de Alliantie VN-Verdrag Handicap. “Zij hebben immers een sleutelrol als het gaat om het toegankelijk maken van horeca, winkels en evenementen. Het is ontzettend belangrijk dat ze dat zoveel mogelijk samen doen met mensen met een beperking. Dan weet je tenminste zeker dat je producten en diensten ontwikkelt die echt voor iederéén passend zijn.”

In samenwerking met de VVEM is het actieplan Toegankelijkheid Poppodia, Evenementen & Festivals opgesteld. Mensen met een beperking hebben niet altijd een optimale toegang tot festivals, evenementen of concerten en met de punten uit dit plan kan die toegankelijkheid worden geoptimaliseerd. In het sectorplan staan concrete maatregelen om het bewustzijn onder evenementen- en festivalondernemers en personeel te vergroten. Ook gaat dit plan over projecten die de toegankelijkheid bevorderen en voorziet het plan in structureel overleg met de Alliantie voor Inclusie, door deelname aan een maatschappelijk overleg georganiseerd door MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het doel van dit sectorplan is niet alleen bewustwording te vergroten, maar ook de keuzemogelijkheden voor personen met een handicap te verruimen en het inclusief denken in de sector evenementen en festivals te bevorderen. Klik hier voor het Actieplan Toegankelijkheid Poppodia, Evenementen & Festivals