Advies: stop met opleiding tot artiest of desktoppublisher

19 april 2018

Op verzoek van de minister van OCW heeft de Commissie macrodoelmatig mbo (CMMBO) een advies uitgebracht over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen en de positie van vakinstellingen en roc’s hierin. De commissie adviseert onder andere de dossiers DTP en Artiesten te beëindigen. 

Het advies van de commissie omvat drie zaken: vergroot het inzicht in arbeidsmarktpositie van gediplomeerden, beperk volume en innoveer opleidingen Mediavormgeving en Specialist mode/maattechniek, beëindig de huidige kwalificatiedossiers DTP en Artiesten. 

Bij twee studies, die voor 'artiest' en 'desktoppublisher', zijn de kansen op werk zo klein dat de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) voorstelt daar maar helemaal mee te stoppen. Het aantal leerlingen dat kan studeren voor mediavormgever of specialist mode/maattechniek moet worden teruggebracht.

Lees hier het hele artikel van de NOS en hier de publicatie van de CMMBO.