Adviestraject digitale verdienmodellen en hybride ondernemen

8 april 2021

Veel culturele organisaties willen naast artistieke ontwikkeling ook meer of nieuw publiek bereiken, meer impact hebben of online inkomsten verwerven.

Vraag hier een adviestraject aan.

Al deze aspecten kunnen elkaar goed versterken. Cultuur+Ondernemen begeleidt je bij het effectief inzetten van je creativiteit en innovatiekracht: zowel inhoudelijk als zakelijk, en zowel offline als online. Zodat je inkomsten genereert die de continuïteit van jouw organisatie kunnen waarborgen of vergroten.

In het kader van de ESF-pilot gericht op duurzame inzetbaarheid biedt Cultuur+Ondernemen tijdelijk adviestrajecten aan die zich in het bijzonder richten op vraagstukken op het gebied van digitale verdienmodellen en hybride (offline en online) ondernemen.

Doel is dat je meer inzicht verwerft in de eigen positie als  culturele organisatie. Dat betekent aandacht voor een goede balans tussen offline en online verdienvermogen, en een goed zicht op kansen en mogelijkheden om de eigen weerbaarheid en toekomstbestendigheid te vergroten. Deze adviestrajecten hebben een langere looptijd dan gemiddeld zodat er een verdieping kan plaatsvinden en er daadwerkelijk kan worden gewerkt aan nieuwe vaardigheden of het toepassen van nieuwe kennis.

Je kunt bij Cultuur + Ondernemen terecht met vragen als:

 • wat is een digitaal verdienmodel?
 • en welk model past bij mijn situatie of bij mijn organisatie?
 • Hoe zorg ik voor een goede digitaliseringsstrategie op (midden)lange termijn?
 • Wat is een goede balans tussen offline en online cultureel of creatief aanbod?
 • Hoe kunnen we online inkomsten verwerven?
 • Welke vaardigheden moet ik of moeten wij versterken om het verdienvermogen te vergroten?
 • En hoe bereik ik een grotere continuïteit voor mijn organisatie of de beroepspraktijk?

Antwoord op deze vragen vereist het formuleren van een missie, haalbare doelen, en een financiële en/of digitale strategie. Onze adviseurs kunnen je hierbij helpen. Ze werken samen met jou toe naar een strategisch plan of een nieuwe of aangescherpte aanpak.

Aanbod op maat
Op basis van je vraag matchen we je met een passende adviseur op het thema digitale verdienmodellen en hybride ondernemen uit ons netwerk.

De totaal beschikbare adviestijd is 7,5 uur en is flexibel in te vullen. Je kunt bijvoorbeeld door middel van vier langere of vijf- of zes kortere sessies met een adviseur werken aan je vraagstuk.

Er is ruimte voor vijf adviestrajecten voor zelfstandige kunstenaars of creatieven en vijf adviestrajecten voor organisaties.  

Deelnemersbijdrage
Voor kunstenaars, creatieven, zzp-ers: € 425,- exclusief btw
Voor organisaties: € 600,- exclusief btw

Voorwaarden

 • Je bent kunstenaar, creatief ondernemer of medewerker van een culturele organisatie.
 • Je vraag past binnen het inhoudelijk kader van de pilot.
 • Jij, of de organisatie waar je voor werkt, beschikt over een KvK nummer of een inschrijvingsbewijs van een payroll-organisatie.
 • Je bent bereid achteraf een evaluatieformulier in te vullen.

Looptijd
Vanaf heden tot en met september 2021. Het traject start vóór 1 juni 2021 en dient afgerond te zijn vóór 1 oktober 2021.

Meer weten?
Voor meer informatie of een kosteloos intakegesprek, kun je contact opnemen met Anna Bilker via anna@cultuur-ondernemen.nl