Afspraken nieuwe cao 2024 en 2025 Nederlandse Poppodia en – Festivals definitief

25 januari 2024

CAO akkoord definitief

De Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) heeft eind vorig jaar al aangekondigd dat het principeakkoord voor de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) NPF is goedgekeurd door haar achterban in de ALV van 18 december 2023. Inmiddels heeft ook de achterban van de Kunstenbond ingestemd op 11 januari, daardoor is het akkoord nu definitief.

Dit cao-akkoord markeert een belangrijke stap voorwaarts in de arbeidsvoorwaarden binnen de sector. Het akkoord omvat een algemene salarisverhoging. Vanaf 1 januari 2024 zullen de salarissen met 4% worden verhoogd, en elke eerste trede van elke salarisschaal ziet een verhoging van € 100,-. Deze opwaartse trend zet zich voort met een verdere salarisverhoging van 3% per 1 januari 2025. De cao heeft een looptijd van 15 maanden: van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

Deze nieuwe cao omvat niet alleen salarisverhogingen, maar ook diverse andere belangrijke verbeteringen, waaronder:

  • Aanpassing van het loongebouw aan het niveau van het wettelijk minimumloon.
  • Verhoging van de maaltijdvergoeding.
  • Invoering van een nachttoeslag.
  • Verhoging van de reiskostenvergoeding.
  • Verhoging van de thuiswerkvergoeding.
  • Een minimale stagevergoeding.
  • Verhoging van het minimumtarief voor zzp’ers.
  • Invoering van een vertrouwenspersoon.
  • Vaststelling van vakantie.
  • Een meer inclusieve cao.

De volledige tekst van het cao-akkoord is hier te lezen. Met deze nieuwe cao zetten de Nederlandse Poppodia en -Festivals een belangrijke stap in de richting van verbeterde arbeidsvoorwaarden en welzijn voor alle betrokkenen in de sector. We danken alle partijen voor hun inzet en toewijding om tot dit akkoord te komen.

Voor meer informatie neem contact op met Simon de Groot, simon@vnpf.nl.