Bron

Werkgeversvoorman: ‘AI helpt bij oplossen krapte’ | AWVN

AI als oplossing voor arbeidsmarktkrapte

13 juni 2024

Kunstmatige intelligentie (AI) kan helpen bij het oplossen van de arbeidsmarktkrapte.

Nieuwe technologieën kunnen al snel medewerkers ondersteunen en taken overnemen. Daarom is het belangrijk dat HR nauw betrokken is bij de invoering van AI. Zo kan worden bepaald waar en hoe AI het best kan worden ingezet. Dat zegt algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN dinsdag op het jaarcongres van zijn vereniging in Hilversum. Daar zijn 800 vertegenwoordigers van Nederlandse werkgevers en brancheorganisaties bijeen.

Structurele krapte en productiviteit

Puts wijst op de structurele krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt en de te lage groei van de arbeidsproductiviteit. Deze combinatie zet de inkomsten van bedrijven en de welvaart van Nederland onder druk. AI kan de productiviteit verhogen, vacatures verminderen, en de werkdruk en het verzuim onder werkenden verlagen, aldus Puts. Maar dit kan alleen als HR ook betrokken is bij AI-projecten, omdat zij inzicht hebben in deze thema’s.

Betrokkenheid van HR bij AI-projecten

Uit nieuw onderzoek van AWVN blijkt dat 57 procent van de bedrijven bezig is met AI, en 23 procent van plan is om hiermee te starten. Bij meer dan de helft van deze bedrijven gebeurt dit zonder invloed van HR. Daarbij denkt 84 procent van de werkgevers en HR-verantwoordelijken nog nauwelijks aan AI voor het uitvoeren van taken of functies. De effecten op de organisatie en functies worden vooral op de lange termijn verwacht.

Oproep aan werkgevers en HR-professionals

Volgens Puts is het verstandig dat werkgevers en HR-professionals wel meepraten over AI en het voortouw nemen. “De impact van AI gaat niet alleen over techniek, maar juist over mensen. Wij denken dat de gevolgen al op korte termijn zichtbaar kunnen zijn in organisaties. Laat de ontwikkeling en invoering niet alleen aan technici over. Denk mee over welk werk efficiënter, minder zwaar of uitdagender kan zijn. Vervolgens wat medewerkers nodig hebben en hoe zij het best betrokken kunnen worden.”

Risico’s en aandachtspunten

Het AWVN-ledenonderzoek toont ook dat werkgevers zich bewust zijn van de mogelijke risico’s. Ze maken zich vooral zorgen over de veiligheid van data en privacy. Daarnaast vragen ze zich af of medewerkers kunnen meekomen met nieuwe technologische ontwikkelingen en wat de verdere effecten op mensen zijn. Deze aandachtspunten moeten volgens Puts serieus worden genomen bij de invoering van AI.