Algemeen Overleg (AO) Subsidieaanvragen cultuur op 8 april 2020

13 februari 2020

Een AO mede naar aanleiding van de motie Ellemeet, waarin de minister wordt verzocht inzicht te geven in de gevolgen van de uitname van middelen uit het Fonds Podiumkunsten van € 8,6 miljoen. 

Ook dit zal in relatie tot de gevolgen van de invoering van de Fair Practice Code worden bezien. Een hoofdrol spelen hier de zorgen die er zijn over de gevolgen voor onder andere jonge talenten en vernieuwende disciplines, zoals o.a. sommige  popmuziek binnen de podiumkunsten. De sluitingsdatum voor de subsidieaanvragen in de BIS is 1 februari. 

Lees hier meer