Bron

Rijksoverheid

Alles over SLIM-subsidies: investeer in de ontwikkeling van je personeel

13 februari 2024

Dit zijn de subsidiebedragen en de tijdvakken voor je aanvraag. Voor 2024 is er in totaal € 47,2 miljoen beschikbaar gesteld onder de SLIM-subsidie.

Deze subsidie helpt je te investeren in opleiding en ontwikkeling van je personeel. Daarmee blijf je een aantrekkelijke werkgever en kan je onderneming beter meebewegen met de veranderende markt. Waarvoor kun je de SLIM-subsidie gebruiken en hoe vraag je die aan?

Wat is SLIM-subsidie?

SLIM staat voor Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Ook zzp’ers, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie kunnen er gebruik van maken.

Investeren in opleiding

Met subsidiegeld van de SLIM-regeling kunnen ondernemers en werknemers investeren in de leercultuur binnen het bedrijf. Je investeert bijvoorbeeld in een bedrijfsacademie of een ontwikkelingsplan.

Waarom is de SLIM-subsidieregeling er?

In de praktijk investeren ondernemers in het mkb minder in scholing en ontwikkeling dan grotere bedrijven. De overheid wil hier verandering in brengen. Ze zien dat het mkb de grootste werkgever van Nederland is, maar dat een kwart van de ondernemers moeite heeft om personeel binnen te houden.

De mogelijkheid tot scholing, opleidingen en persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan je aantrekkelijkheid als werkgever. De overheid wil ondernemers daarbij helpen via de SLIM-subsidie. Voorheen had je daar ook andere subsidieregelingen voor, zoals NL leert door en het STAP-budget.

Waarvoor kun je de SLIM-regeling aanvragen?

Voor 2024 zijn de activiteiten waarvoor je subsidie kunt aanvragen iets uitgebreid. Deze veranderingen vind je onder punt 1 en 3. Je kunt de SLIM-subsidie voor 4 soorten activiteiten aanvragen:

1 Doorlichten van de scholingsbehoefte binnen je bedrijf

Je kunt een externe partij inhuren die de scholingsbehoefte in kaart brengt en daar een plan voor maakt. Zo kun je daarna als bedrijf zelf aan de slag. Nieuw in 2024 is de optie om ook leercultuurscans aan te vragen om de leercultuur in kaart te brengen.

2 Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor je personeel

Je laat mensen nadenken over hun toekomst binnen jouw bedrijf. Zo’n loopbaan- en ontwikkeladvies helpt je medewerkers enthousiast te houden en draagt bij aan de binding met je bedrijf. Ook kun je zo je strategische personeelsplanning beter invullen.

3 Invoeren van methodes die werknemers stimuleren en aanmoedigen tot persoonlijke ontwikkeling

Denk aan een bedrijfsschool oprichten, een kennisportaal bouwen of meedoen met een e-learningprogramma. De methode moet een structureel karakter hebben en wordt in 2024 ook de Leer & Ontwikkeling-methode genoemd. De L&O-methode moet structureel bijdragen aan de leercultuur van het bedrijf.

4 Het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Hiermee kun je binnen je bedrijf een praktijkwerkplaats aanbieden voor (een deel van) een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dit is iets anders dan een BBL- of BOL-werkplek. Het is een maatwerktraject voor mensen die al werkervaring hebben.

SLIM-subsidie: wijzigingen 2024

Zoals gemeld zijn de activiteiten die onder de SLIM-subsidie iets aangepast, onder pijler 1 en 3. Daarnaast is er een verandering doorgevoerd in het maximale uurtarief voor externe adviseurs. Dat is verhoogd van € 120 naar € 135 exclusief btw.

Voorbeelden SLIM-subsidie

Waar kun je de SLIM-subsidie precies voor gebruiken? Een paar voorbeelden:

 • Start een digitale bedrijfsschool waarmee werknemers elke dag aan hun soft skills kunnen werken
 • Ontwikkel een interne opleiding
 • Laat je bedrijf doorlichten, voor meer focus op doelgroep, soorten projecten en kansen voor de toekomst
 • Laat onderzoek doen om de aanwezige kennis en kunde te borgen voor de toekomst
 • Bouw en ontwikkel een digitale leeromgeving op het intranet
 • Ontwikkel een nieuwe methodiek voor grip op technologische ontwikkeling en opleiding van medewerkers

Hoeveel subsidie kun je in 2024 krijgen via de SLIM-subsidieregeling?

Dit zijn de maximale subsidiebedragen:

 • Voor een individuele mkb-onderneming maximaal € 25.000 (2024). Subsidiepercentages: 80% voor het klein mkb, 60% voor het middelgroot mkb.
 • Voor een samenwerkingsverband (niet verbonden organisaties) maximaal € 500.000 (2024) per project, € 200.000 per deelnemende onderneming. Subsidiepercentage: 60%.
 • Voor een grootbedrijf in de landbouw, horeca of recreatie maximaal € 200.000 (2024). Subsidiepercentage: 60%.

Tijdvakken SLIM-subsidieregeling 2024

Wanneer is de subsidie beschikbaar? In 2024 zijn er 3 tijdvakken. Zorg dus dat je op tijd bent met het aanvragen van de SLIM-subsidie.

Voor mkb’ers

 • Tijdvak 1: 1 maart om 9.00 uur tot en met 28 maart om 17.00 uur
 • Tijdvak 2: 2 september 9.00 uur tot en met 30 september 17.00 uur
 • Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven
 • Tijdvak: 3 juni 9.00 uur tot en met 31 juli 17.00 uur

Subsidieplafonds
Per tijdvak is er een subsidieplafond, het maximaal te besteden bedrag:

(groep; tijdvak; subsidieplafond)
Mkb, maart 2024, € 15 miljoen
Mkb, september 2024, € 13,5 miljoen
Samenwerkingsverbanden,  juni – juli, 2024 € 17,5 miljoen
Grootbedrijven, juni – juli, 2024 € 1,2 miljoen

Subsidiegeld dat niet wordt benut, wordt doorgeschoven naar een ander tijdvak in hetzelfde jaar. Updates hierover vind je op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl. Meer over de invulling van de SLIM-regeling vind je hier.

SLIM-aanvragen worden beoordeeld

Aanvragen van de SLIM-regeling kan via het subsidieportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afhankelijk van de soort onderneming moet je verschillende onderdelen van je plannen indienen en informatie over je bedrijf aanleveren. Na sluiting van het tijdvak worden alle aanvragen beoordeeld. Als er te veel aanvragen zijn ingediend, wordt er geloot. Volledige aanvragen worden binnen 18 weken beoordeeld. Je krijgt dan te horen of de subsidie wordt toegekend of niet.

Lever een volledige aanvraag in

Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van de SLIM-regeling is dat alleen volledige aanvragen worden goedgekeurd. Elk gevraagd onderdeel moet ingeleverd zijn. Bij de beoordeling wordt gekeken hoe goed de aanvraag is onderbouwd, inhoudelijk en financieel. Lees meer over de aanvraagcriteria als je een aanvraag wilt voorbereiden.