Altijd handig: Handboek Belangenbehartiging

18 oktober 2018

Hoe overtuig je raadsleden, bestuurders en ambtenaren van het belang van cultuureducatie en cultuurparticipatie in jouw gemeente of provincie? Hoe sluit je aan op de actuele politiek-maatschappelijke agenda? En op welk moment vraag je aandacht? Antwoord op deze vragen vind je in het Handboek Belangenbehartiging.