Amandementen inzake hoge energieprijzen

13 oktober 2022

Op 12 oktober was er tijdens de begrotingsbehandeling van binnenlandse zaken in de Tweede Kamer ook aandacht voor de stijgende energieprijzen.

Amendement van het lid Leijten over een eenmalige specifieke uitkering voor hoge energielasten van essentiële lokale voorzieningen: 
 
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug  over een toevoeging aan het Gemeentefonds voor het in stand houden van onmisbare lokale voorzieningen.