Amsterdam komt met ‘breed herstelplan’ voor de cultuursector

3 december 2020

Het college van b. en w. van Amsterdam komt begin 2021 met een ‘breed herstelplan’ voor de cultuursector. 

Daarvoor zet het college de resterende middelen in uit de noodkas en het budget dat Amsterdam krijgt van het rijk in het kader van het tweede steunpakket voor de cultuursector – samen 21,4 miljoen euro.

“De tweede lockdown heeft veel instellingen en makers nog kwetsbaarder gemaakt,” stelt cultuurwethouder Touria Meliani. “Het gebrek aan perspectief is zeer zorgelijk. Het college vindt dit verontrustend gezien de grote economische en maatschappelijke waarde van kunst en cultuur voor de stad. Het herstelplan 2021 moet meehelpen aan het behoud van banen in de cultuursector, het aanmoedigen van cultuurbezoek en het geven van ruimte aan de sector om zich aan te passen aan de beperkende omstandigheden die naar verwachting in 2021 ook nog zullen gelden. Ook moet gedacht moet worden aan het stimuleren van hybride en digitale manieren van programmeren en het verkennen van nieuwe verdienmodellen.”

Lees hier verder