‘Analyse DNB over ww-premies is denkfout’

26 januari 2021

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn geen voorstander van het verhogen van de afdracht van WW-premies door werkgevers bij flexibele arbeid. Ze reageren hiermee op De Nederlandsche Bank (DNB), die dit voorstel doet.

De hogere WW-premie die is ingevoerd met de WAB legt al een hogere prijs op flexibele arbeid, zonder dat er een relatie is met het beroep op de ww dat deze groep doet. De ww-premie wordt immers niet lastendekkend vastgesteld. Met de WAB heeft het kabinet er puur voor gekozen om flexibele contracten duurder te maken voor de werkgever.

DNB lijkt te suggereren dat het verhogen van de WW-premie ertoe zou leiden dat werkgevers meer flex-medewerkers in vaste dienst zouden nemen. Dat is een denkfout, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. DNB gaat niet in op de risico's of overige lasten voor de werkgever bij het verstrekken van een contract voor onbepaalde tijd. En heel veel werk is nou eenmaal flexibel van aard. Ondernemingen kunnen werknemers geen zekerheden bieden die zij zelf ook niet hebben.

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat het voortdurend belangrijk is om te investeren in scholing en inzetbaarheid zodat werknemers die hun baan verliezen door economische omstandigheden snel weer aan het werk kunnen bij een andere werkgever. Dat geldt voor zowel werknemers, werkgevers als de overheid.