Bron

Kunsten '92

Analyse provinciale coalitieakkoorden

5 oktober 2023

Wat hebben de provincies afgesproken voor de komende vier jaar?

Kunsten ’92 heeft de provinciale coalitieakkoorden onder de loep genomen, nu deze in alle 12 provincies zijn vastgesteld. Niet alleen hebben ze de cultuur- en erfgoedparagrafen van de 12 provincies op een rij gezet, ook maakten ze een samenvatting en een matrix met prioriteiten die de verschillende provincie noemen.

Een snelle blik leert dat de meeste provincies in hun akkoord veel aandacht aan cultuur en erfgoed besteden. Cultuureducatie, toegankelijkheid en erfgoed staan zoals verwacht overal hoog op de agenda. Maar ook een stevige culturele infrastructuur, bibliotheken en leefbaarheid worden vaak genoemd. Vier provincies besteden aandacht aan het slavernijverleden in het coalitieakkoord.
Klik voor: samenvatting | matrix | cultuurparagrafen | coalitieakkoorden.

Het magazine Binnenlands Bestuur publiceerde een financiële analyse door Berenschot, van de gesloten akkoorden die een financiële paragraaf bevatten. Daaruit blijkt dat provincies hun taken – na jaren van focus op kerntaken – weer ruimer interpreteren en extra middelen uittrekken voor beleidsvrije domeinen zoals cultuur en maatschappij. Tegelijkertijd zijn in de akkoorden niet of nauwelijks concrete beleidsmaatregelen voor kunst en cultuur opgenomen. De provincies Fryslân, Limburg en Utrecht trekken extra geld uit voor cultuur.

Ook het ravijnjaar 2026 (waarin provincies en gemeenten minder geld krijgen) komt aan bod in het artikel. Over het algemeen zijn provincies van mening dat (al dan niet nieuwe of extra) ‘taken en knaken’ hand in hand moeten gaan. Lees hier het bericht op de site van Binnenlands Bestuur en lees hier het volledige onderzoek door Berenschot.