Analyse van de provinciale bestuursakkoorden

21 september 2023

In de provinciale akkoorden voor de periode 2023-2027 staat een grote variëteit aan opgaven, uitdagingen en beleidsvoornemens, die veelal met elkaar samenhangen.

Platform31 analyseerde de provinciale akkoorden en zoomt in op 9 thema’s: Bestuur, Wonen, Landelijk gebied, Energie- en klimaat, Cultuur, Economie, Mobiliteit, Financiën en Veiligheid.

Deze analyse biedt bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden een overzicht van de thema’s, afspraken en voorgestelde maatregelen uit de provinciale coalitieakkoorden. Doel is provincies hiermee inzicht te geven in elkaars speerpunten en aanpakken, zodat zij elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren.

Het rapport is hier te downloaden