Annulering door coronamaatregel, hoe zit het met BTW?

2 april 2020

Door de coronacrisis en de noodmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd hebben organisaties evenementen (hebben) moeten annuleren. Hoe moeten die organisaties omgaan met de BTW i.v.m. deze annuleringen?

Door de noodmaatregelen van het kabinet hebben we veel te maken met annuleringen.  Hoe moet je dan omgaan met de BTW die al is afgedragen? Er kunnen zich hierbij drie situaties voordoen (voor de zekerheid, de volgorde geeft geen hiërarchie in voorkeur weer). 

  1. De organisatie betaalt het hele betaalde bedrag terug aan de klant; de organisatie kan dan het BTW-bedrag terugvragen als de klant heeft betaald. Is er een factuur gestuurd dan is het verstandig om een creditfactuur naar de klant te sturen.
  2. De organisatie betaalt een deel van het overeengekomen bedrag terug aan de klant; over het terugbetaalde gedeelte mag de organisatie de BTW terugvragen.
  3. Organisatie betaalt niets terug aan de klant; hierbij moet de organisatie zich de vraag stellen of er dan sprake is van een onbelaste schadevergoeding of van een BTW-belaste vergoeding die is betaald voor het recht op een prestatie. Bij een schadevergoeding is het bedrag dat de klant betaalt een bedrag zonder BTW. Als de BTW al door de organisatie is afgedragen kan hij deze terugvragen. Bij het recht op een prestatie is er in principe geen recht op teruggaaf.

Vraag Belastingdienst of adviseur bij twijfel