Anticiperen op de Omgevingswet

8 maart 2018

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Hoe kun je daarop anticiperen bij lopende gebiedstransformaties? Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw (TU Delft) en Sarah Ros (Ros Bestuursadvies) schetsen tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 22 februari jl. de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de praktijk en bieden een handreiking.

Klik hier voor de handreiking.