Antwoord op schriftelijke vragen over inclusiviteit in de podiumkunsten en de overige culturele sector

28 oktober 2019

Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Ellemeet (GroenLinks) en Asscher (PvdA) over inclusiviteit in de podiumkunsten en de overige culturele sector.

In haar antwoorden somt de minister een aantal maatregelen en initiatieven op, van de overheid en de cultuursector, die de toegankelijkheid vergroten. In 2020 wil de minister een onderzoek laten uitvoeren om de toegankelijkheid van de cultuursector in kaart te brengen. De opzet en omvang van dit onderzoek zal met de verschillende gesprekspartners worden afgestemd. 

Lees hier de schriftelijke vragen