Bron

www.rendement.nl

AP wijst op privacyrisico’s door controledrang werkgevers

18 april 2024

Werkgevers maken meer en meer gebruik van artificial intelligence (AI) en algoritmes.

Ook is er een groeiende interesse onder werkgevers om de gezondheid van werknemers te controleren. Bij deze ontwikkelingen liggen privacyrisico’s op de loer.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in het  Sectorbeeld Arbeid en Sociale Zekerheid (pdf)   een aantal trends en ontwikkelingen rond privacy op het werk op een rij gezet. De privacytoezichthouder ziet dat werkgevers hun werknemers willen controleren, vaak met goede bedoelingen. Zo willen werkgevers ongelukken op het werk voorkomen door een alcohol-, drugs- of medicijnentest (ADM-test) af te nemen bij werknemers. Maar de AP waarschuwt dat ook bij zulke goedbedoelde acties organisaties rekening moeten houden met de privacyregels.

Gezondheidscontroles, volgsystemen en AI op het werk

In het rapport komen drie trends op het gebied van privacy op het werk aan bod:

  • Gezondheidscontroles
    Werkgevers willen de gezondheidstoestand van werknemers meten. Voor enkele beroepen is een ADM-test wettelijk toegestaan. Momenteel onderzoekt het ministerie van SZW of voor meer beroepen zo’n test mogelijk moet worden gemaakt. Dat werknemers willen meewerken aan de test, is op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet genoeg. Gezondheidsdata zijn bijzondere persoonsgegevens, die een werkgever in principe niet mag verwerken. Een bedrijfsarts mag dat wel en kan mogelijk de werkgever helpen.

 

  • Personeelsvolgsystemen
    Hierbij gaat het om digitale toepassingen voor het controleren of volgen van werknemers. Voorbeelden zijn scans van vingerafdrukken  of andere biometrische gegevens om in te loggen. Maar ook sensoren in bedrijfsvoertuigen en camera’s op de werkplek. Vaak mist een grondslag om met deze systemen persoonsgegevens van werknemers te verwerken, terwijl ze werknemers onder druk kunnen zetten. De AP adviseert werkgevers om na te gaan of voor hen een uitzondering geldt. Zo mogen biometrische gegevens wel worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor ‘beveiligingsdoeleinden’.

 

  • AI en algoritmes
    Werkgevers verbeteren werkprocessen en verhogen de productie met AI en algoritmes. Ook wordt de werving en selectie makkelijker gemaakt met technologie. Net als mensen kunnen algoritmes discrimineren (artikel). Sollicitanten en werknemers weten doorgaans niet dat ze aan algoritmes worden onderworpen en dat kan botsen met de AVG. Werkgevers moeten bij screening aan de AVG voldoen. Ook doen ze er goed aan na te gaan of algoritmes en AI echt nodig zijn en of ze hierover uitleg kunnen geven aan werknemers en sollicitanten. Verder wijst de AP op relevante nieuwe wetgeving: de platformwerkrichtlijn en de AI-verordening.

Belangrijke rol van FG en ondernemingsraad

De AP geeft een aantal algemene adviezen. Organisaties zouden een ‘volwaardige invulling’ moeten geven aan de positie van de functionaris gegevensbescherming (FG) (tool). Ook moeten werkgevers de ondernemingsraad (OR) betrekken betrekken bij de verwerking van persoonsgegevens van personeel. Tot slot helpt het als OR-leden en andere werknemers regelmatig worden getraind in privacybewustzijn.

Bijlagen bij dit bericht

Test bedrijfsarts op alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM)?

Wat zijn de regels bij het monitoren van werknemers?

Risico’s van gebruik AI-chatbot voor werk en hoe deze te verkleinen

Zo pakt u alcohol- en drugsgebruik (ADM) op het werk aan