Arbeidsmarkt-flexibilisering en inkomen in de creatieve industrie

16 maart 2021

Recent onderzoek uitgevoerd door de UvA toont aan dat het reële inkomen van werkenden in de creative de afgelopen 10 jaar is afgenomen.

Waar begin 2010 vaste contracten nog in de meerderheid waren, zijn dat eind 2018 zzp’ers. Ook het aandeel werkenden dat verschillende posities of banen combineert, de multiple jobholders, is in deze periode toegenomen. De COVID-19 crisis zal dit er sindsdien nietbeter op gemaakt hebben.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in de reeks 'Kort en Bondig'. Deze zesde ‘Kort & Bondig’ richt zich op de vraag hoe de flexibilisering van de arbeidsmarkt van de creatieve industrie er het afgelopen decennium uit heeft gezien.

De onderzoekers constateren onder andere dat de arbeidsmarkt van de creatieve industrie flexibeler is geworden en dat als gevolg daarvan het gemiddelde reële inkomen is afgenomen. Werk in de creatieve industrie is daarmee onzekerder geworden tussen begin 2010 en eind 2018.

Lees het hele rapport hier