Bron

Div

Arbeidsmarktplannen gaan vooralsnog door

15 september 2023

Het demissionaire kabinet kan doorwerken aan voorstellen voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt.

De stemming over het controversieel verklaren van beleid in de Tweede Kamer heeft hiervoor geen belemmeringen opgeworpen. Het kabinet is momenteel demissionair, en dan is het gangbaar dat de coalitie geen nieuw beleid meer in gang zet. Het parlement moet vervolgens besluiten of lopende dossiers ‘controversieel’ worden verklaard.

In dat geval behandelt de Kamer de wet- en regelgeving pas weer als er een nieuw kabinet is aangetreden. Ook de Eerste Kamer kan onderwerpen controversieel verklaren. Waarschijnlijk stemt de Eerste Kamer hier op 26 september over.

Stemming over controversiële onderwerpen

De Tweede Kamer heeft onlangs (12 september) gestemd over een lijst met controversiële onderwerpen. Deze lijst is samengesteld door de verschillende Kamercommissies, zoals die voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Financiën. De hoeveelheid beleid die op deze manier in de ijskast beland is relatief klein. Op fiscaal gebied is bijvoorbeeld de invoering van een kilometerheffing voor automobilisten voorlopig van de baan.

Tijdelijke contracten en nulurencontracten

Voor het terrein van het ministerie van SZW is er vrijwel niets controversieel verklaard. Het demissionaire kabinet kan vooralsnog ook verder werken aan de plannen voor een fikse renovatie van de arbeidsmarkt. Het idee daarachter is dat werknemers meer zekerheid krijgen over hun inkomen en rooster, en zzp’ers meer bescherming tegen tegenslag. Zo worden zelfstandigen verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Ook begint de keten van tijdelijke contracten pas opnieuw te lopen als een dienstverband vijf jaar is onderbroken. Nu is deze minimale tussenpoos ‘slechts’ zes maanden (en een dag). Daarnaast is het de bedoeling om nuluren-contracten af te schaffen.

Vrij weinig ‘behandeltijd’ tot aan verkiezingsreces

Hoewel er dus relatief weinig beleid controversieel is verklaard, zijn er wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Allereerst stemt de Tweede Kamer alleen over het controversieel verklaren van beleid dat het kabinet al naar het parlement heeft gestuurd. Sommige arbeidsmarktplannen staan nog niet in ingediende wetsvoorstellen en zullen mogelijk op een later moment nog eens besproken worden. Verder gaat de Tweede Kamer op 27 oktober met ‘verkiezingsreces’. Dat duurt tot en met de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Tot aan het reces eind oktober is er dus nog pakweg anderhalve maand om te vergaderen. In die periode valt ook Prinsjesdag (19 september), dus de Kamer moet ook tijd inruimen om de begroting voor 2024 te bespreken. Al met al zijn er voor de Kamer dus ook geen zeeën van tijd om nog heel veel beleid te behandelen.