Arbobalans 2020

11 maart 2021

De Arbobalans is een tweejaarlijks onderzoek uitgevoerd door TNO. 

Zie hier de volledige Arbobalans.

De Arbobalans geeft, op basis van cijfers van TNO, het CBS en het RIVM, een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden en van het arbobeleid in bedrijven in Nederland.

In het rapport over 2018-2020 springt dit eruit

 • Werkenden meldden in 2019 psychische beroepsziekten het meest als voorkomend arbeidsrisico;
 • Daarna beroepsziekten van het bewegingsapparaat;
 • In 2018 verzuimde een werkende met een beroepsziekte gemiddeld 39 dagen méér dan een werkende zonder beroepsziekte;
 • De kosten van verzuim als gevolg van een beroepsziekte worden geschat op 2,5 miljard euro;
 • In 2014 kostten psychische beroepsziekten 1 miljard euro.
 • In 2018 was dat 2,1 miljard euro. Meer dan een verdubbeling.

Flexwerkers
De Arbobalans 2020 besteedt extra aandacht aan de groeiende groep werkenden met een flexibel contract. Meer dan werkenden met een vaste arbeidsrelatie, hebben uitzendkrachten en oproep- en invalkrachten te maken met (de gevolgen van) arbeidsrisico’s op het gebied van:

 • fysieke belasting;
 • omgevingsbelasting (met een stijgende blootstelling aan gevaarlijke stoffen);
 • werkdruk;
 • intern ongewenst gedrag (vooral bij uitzendkrachten);
 • extern ongewenst gedrag (vooral bij oproep- en invalkrachten).

Kwaliteit van de arbeid
Over het geheel genomen is de kwaliteit van de arbeid het beste voor werknemers met een vaste arbeidsrelatie en voor zzp’ers. Zzp’ers ervaren veel minder psychosociale belasting dan werkenden met een vaste arbeidsrelatie. In Nederland werken we steeds vaker buiten de vaste arbeidsplaats en -tijden. Tussen 2014 en 2019 steeg het percentage

 • Thuiswerkers van 34 naar 37 procent;
 • werkenden dat buiten de bedrijfsvestiging ging werken van 15 naar 18 procent;
 • werkenden dat vaker zelf hun werktijden kon bepalen van 23 naar 27 procent.

Hulpmiddel voor arbobeleid
De Arbobalans is een bron van informatie. Samen met de praktische richtlijnen uit de Handreikingen van het Arboplatform is dit een hulpmiddel om het arbobeleid binnen organisaties vorm te geven.
De Arbobalans en de Handreikingen zijn bedoeld voor sociale partners, arbodiensten en -deskundigen, personeelsfunctionarissen, OR-leden, werkgevers én werknemers.

Bekijk hier de handreikingen op het Arboplatform.