Bron

Entertainment Business

Artiesten en labels sporen EU aan in actie te komen tegen RAAP-arrest

28 november 2023

Artiesten en labels dringen er in een open brief aan EU-commissaris Thierry Breton dringend op aan met een oplossing te komen voor de gevolgen van het zogenoemde RAAP-PPI-arrest.

Gebeurt dit niet, dan staat een belangrijk deel van de inkomsten van artiesten op het spel en dreigt er minstens 125 miljoen euro per jaar aan muziekinkomsten uit Europa verdwijnen. Sinds het vonnis in 2020 werd uitgesproken, heeft de Europese Commissie herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de gevolgen van de uitspraak en duidelijk gemaakt van plan te zijn een evenwichtige oplossing te vinden. Maar er is nog geen oplossing voorgesteld.

Met de oproep van vandaag dringen de ondertekenaars er bij de EU op aan nu met een flexibele oplossing te komen die lidstaten in staat stelt ‘materiële wederkerigheid’ toe te passen. Nu is het namelijk zo Europese artiesten van wie muziek in Amerika wordt gebruikt, daar niet voor betaald krijgen. In Nederland betalen horeca, winkels, radio en televisie dan ook niet voor Amerikaans repertoire.

Kees van Weijen, President van STOMP en voormalig IMPALA-president benadrukt het belang van deze actie voor de independent muzieksector. “Voor onze Stomp-leden is het 5 voor 12. Door het RAAP-PPI-arrest mogen labels en artiesten in Europa echter niet langer die wederkerigheid toepassen en gaan er miljoenen aan muziekinkomsten naar Amerika. Het wegvallen van 35%van de SENA-inkomsten betekent dat Nederlandse artiesten niet opnieuw kunnen investeren in nieuwe opnames.”

Helen Smith, Executive Chair van IMPALA: “Het is de verantwoordelijkheid van de EU om te voorkomen dat Europese artiesten en producenten elk jaar miljoenen verliezen aan de VS, die ervoor hebben gekozen deze rechten niet te beschermen. Er is nu een voorstel nodig om wettelijke zekerheid te herstellen, culturele diversiteit en Europese soevereiniteit te waarborgen. We roepen de EU op om actie te ondernemen en ook meer druk uit te oefenen op de VS. Hun standpunt kost de wereldmuziekeconomie jaarlijks honderden miljoenen.”

Will Maas, voorzitter Ntb/Kunstenbond: “In Nederland, het eerste land dat stopte met het toepassen van wederkerigheid om te voldoen aan de RAAP-uitspraak, zien we een duidelijke en aanzienlijke daling van de inkomsten die naar Nederlandse en andere Europese uitvoerenden en producenten gaan. Dit staat andere landen te wachten als er niets wordt gedaan om dit aan te pakken. We hebben nu een oplossing nodig voordat de impact op artiesten, producenten en culturele diversiteit nog groter wordt.”

De open brief is ondertekend door een groot aantal Europese belangenorganisaties en artiesten, waaronder Adami, IMPALA, Musikerförbundet, Ntb/Kunstenbond, PlayRight, SAMI, SYMF en unisono.