AVG: in 8 stappen naar een plan van aanpak

27 oktober 2022

Leidt AVG nog regelmatig tot discussie en onduidelijkheid? Om de privacy van je publiek te garanderen, is het belangrijk om rekening te houden met de regelgeving.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Om de privacy van je publiek te garanderen, moet je rekening houden met de regelgeving. Wat mag wel? En wat juist niet? Hoe richt je jouw systemen en processen op de juiste manier in? Het is allemaal nog maar eens een keer op een rij gezet.

Het is een complex onderwerp, dus een kort en eensluidend antwoord op dit soort vragen is helaas niet te geven. De Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata heeft een naslagwerk laten samenstellen waarin de belangrijkste aspecten over dit onderwerp aan bod komen, specifiek gericht op de culturele sector. Dit naslagwerk – ‘Publieksdata & de AVG’ – bevat ook een praktisch stappenplan.

‘Publieksdata & de AVG  is weliswaar een omvangrijk document, maar het beoogt niet volledig te zijn en alle vragen die in de sector leven te beantwoorden. Bovendien is het onderwerp AVG erg dynamisch. In de toekomst zal een update volgen waarin nieuwe ontwikkelingen worden verwerkt. Daarin nemen we ook de eventuele op- en aanmerkingen of vragen vanuit het veld mee.

Naast het uitgebreide naslagwerk is een document opgesteld voor steden en regio’s die werken met het Culturele Doelgroepenmodel dat is ontwikkeld door Rotterdam Festivals. Dit model segmenteert het publiek op basis van cultureel gedrag en voorkeuren. Om het Culturele Doelgroepenmodel op de juiste manier toe te passen, is het belangrijk om te weten hoe je dit AVG-proof aanpakt.