Bron

AWVN

AWVN: ‘Blijven inzetten op praktische hulpmiddelen tegen discriminatie’

27 maart 2024

Het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is op 26 maart 2024 niet aangenomen door de Eerste Kamer.

Dit betekent niet dat discriminatie op de arbeidsmarkt niet meer aangepakt hoeft te worden. Om – veelal onbewuste – discriminatie tegen te gaan, is een cultuurverandering nodig. Volgens AWVN (waar V- en WNPF lid van zijn) is deze verandering te realiseren door in te blijven zetten op een divers pakket aan praktische hulpmiddelen.

Wat was het wetsvoorstel?

Volgens het wetsvoorstel zouden werkgevers verplicht een werkwijze moeten ontwikkelen om discriminatie in het wervings- en selectieproces te voorkomen. Zij zouden hierbij moeten definiëren welke functierelevante en objectiveerbare eisen ze stellen aan een functie en hoe het selectieproces is vormgegeven. Ook zouden werkgevers er voor moeten zorgen dat ze bij alle kandidaten dezelfde relevante informatie verzamelen, dat ze gelijkwaardige kwalificaties gelijk waarderen en dat de objectiviteit gedurende het gehele proces wordt bewaakt.
De minister heeft tijdens de behandeling in de Eerste Kamer onder andere aangegeven de handhaving uit te stellen tot 1 juli 2027 en de verplichtingen alleen te laten gelden voor werkgevers met 50 of meer werknemers. Dit kwam voor de meerderheid van de Eerste Kamer onvoldoende tegemoet aan de bezwaren omtrent effectiviteit en uitvoerbaarheid.

AWVN over gelijke kansen

AWVN erkent dat de werving en selectie van (nieuwe) werknemers lang niet altijd voor iedereen eerlijk verloopt. Net als de minister zien we dat er verandering nodig is om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dagelijks werken we samen met onze leden hard om deze problemen tegen te gaan. Steeds meer bedrijven zetten zich in voor inclusief werkgeverschap en inclusieve werving en selectie. Deze beweging moeten we behouden, ook zonder een wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

In 2023 publiceerde AWVN het manifest voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zetten ze zich via De Normaalste Zaak in voor inclusief werkgeverschap en binnen hun Communities of Practice (CoP’s) bieden ze werkgevers met succes actief hulpmiddelen die inclusieve werving en selectie bevordert.