Bron

AWVN.nl

AWVN manifest voor gelijke kansen op de werkvloer

22 juni 2023

Nederlandse werkgevers gaan er alles aan doen om een arbeidsmarkt te realiseren die aan iedereen gelijke kansen biedt. Inclusief werkgeverschap wordt normaal.

Dat stelt algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN vanmiddag tijdens het jaarcongres van zijn vereniging in Den Haag. Hij overhandigt dan het eerste exemplaar van het ‘Manifest voor gelijke kansen. Een arbeidsmarkt voor iedereen’ aan minister Van Gennip van Sociale Zaken.

AWVN, de arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, constateert in het manifest dat de Nederlandse arbeidsmarkt veel kansen biedt, maar dat zelfs op een krappe arbeidsmarkt er mensen aan de kant staan die wel willen en kunnen werken. Ook op de werkvloer zelf zijn er nog te veel verschillen in de mogelijkheden van mensen om zichzelf te zijn of promotie te maken. ‘De arbeidsmarkt is nog niet voor iedereen even toegankelijk. Niet iedereen ziet het belang van diversiteit en inclusie. Veel werkgevers, medewerkers en organisaties zijn onbewust onbekwaam,’ zegt Puts. ‘We gedragen ons vaak volgens de normen die we gewend zijn zonder dat we er erg in hebben dat we daarmee mensen uitsluiten. Dat schaadt mensen én bedrijven.’

Als voorbeeld noemt hij sollicitatieprocedures en -gesprekken. ‘Nu gaat het vaak om de klik met de sollicitant. Het zou moeten gaan om een eerlijk en onbevooroordeeld antwoord op de vraag of de kandidaat het werk goed kan doen.’ Zogenoemde objectieve briefselectie en gestructureerde vraaggesprekken zijn dan betere middelen om de kandidaat te beoordelen, stelt de werkgeversvoorman. ‘We moeten van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam, automatisch de goede dingen doen. Daarom zou elke professional die met werving bezig is training moeten volgen op het tegengaan van vooroordelen. Elk bedrijf zou doelstellingen moeten formuleren om tot een inclusiever personeelbestand te komen.’

Dat AWVN nu met haar manifest voor gelijke kansen komt, is volgens Puts geen toeval. ‘Het staat in onze purpose, samen maken we Nederland het meest productieve, wendbare en inclusieve land van Europa’. Onze leden herkennen dit en willen graag samen aan de slag.  De werkvloer is één van de kruispunten in onze samenleving: voor de sociale samenhang in ons land is het cruciaal dat verschillende mensen elkaar daar tegenkomen.’
‘Werkgevers kunnen het verschil maken,’ stelt Puts. ‘We moeten de talenten van mensen, die nu nog langs de kant staan, beter benutten. Dat vraagt van werkgevers om bijvoorbeeld het werk anders te organiseren. Het werk sluit dan aan bij mensen in plaats van dat we ons alleen richten op dat mensen zich naar het werk voegen.’

Inclusieve bedrijven – bedrijven met een zeer gemengd medewerkersbestand – zijn succesvoller, bijvoorbeeld omdat ze vragen van verschillende groepen klanten beter begrijpen. Ook zijn ze aantrekkelijker, juist omdat iedereen gelijke kansen krijgt.

Het manifest geeft 8 concrete aanwijzingen voor het inclusiever maken van een organisatie met handige doorverwijzingen naar concrete hulpmiddelen uit de toolbox.