Beantwoording Kamervragen over verantwoordingsonderzoek 2017 OCW

14 juni 2018

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoorden vragen van de Tweede Kamer over het verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Algemene Rekenkamer.