Belangrijke context: ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

8 juni 2022

Het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat beschrijft de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de periode t/m 2030. Voor wie zin en tijd heeft voor verdieping.

  • Lees hier het ontwerp-beleidsprogramma
  • Lees hier de bijlagen van ht ontwer-beleidsprogramma,
  • Voor wil reageren (VNPF orienteert zich op reactie) op dit concept, ga hier naar de internetconsultatie.

Het geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsinstrumenten per sector waarmee het kabinet het doel van ten minste 55% CO2-reductie in 2030 wil realiseren.

Naast een beschrijving van het beleid per sector gaat het beleidsprogramma in op enkele beleidsagenda's die sectoren doorsnijden, zoals de transitie naar een circulaire economie en de inzet op innovatie en arbeidsmarkt en scholing. Tot slot beschrijft het beleidsprogramma op welke wijze het kabinet de uitvoering van het klimaatbeleid de komende jaren wil versterken.

Het beleid en maatregelen die in het ontwerp-beleidsprogramma zijn beschreven zullen effect hebben op de gehele Nederlandse samenleving – bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties.