Belastingdienst staat meer toe bij vergoeden thuiswerkplek

16 maart 2021

De Belastingdienst ziet bepaalde vergoedingen voor arbovoorzieningen niet meer als vergoedingen die vallen onder de Werkkostenregeling.

De werkgever kan zonder nadelige fiscale gevolgen de kosten van noodzakelijke voorzieningen vergoeden. De Belastingdienst heeft de handreiking ‘Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?’ geactualiseerd over de werkplek thuis. Deze handreiking is al een aantal jaren oud maar is nu aangevuld met actuele informatie. Welke veranderingen gelden nu voor vergoeding van de thuiswerkplek en welke voorwaarden gelden daarbij?

Deze arbovergoedingen vallen niet meer onder de WKR
De Belastingdienst ziet voor de werkplek thuis een aantal voorzieningen niet meer als vergoedingen die vallen onder de werkkostenregeling (WKR). Het gaat om vergoedingen voor arbovoorzieningen die samenhangen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet en voor computers, mobiele communicatiemiddelen, gereedschappen en bepaalde apparatuur. Maar er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De werknemer gebruikt de voorzieningen (deels)  in zijn werkruimte.
  • De inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de eisen van het Arbobesluit: de werknemer moet op de werkplek zoveel mogelijk ergonomisch verantwoord kunnen werken. Bijvoorbeeld met een werkblad, werktafel, stoel en goede verlichting.
  • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor die voorzieningen.

Als de voorziening niet voldoet aan deze voorwaarden, dan gaat deze vergoeding ten koste van de vrije ruimte. De vrije ruimte is een begrip binnen de WKR. Het is het deel van de totale loonsom van het bedrijf waarin je als werkgever onbelast vergoedingen mag geven. De gerichte vrijstellingen zijn vergoedingen die binnen de WKR gelden als onbelast en dus niet meetellen voor de bepaling van de totale werkkosten.

Noodzakelijke voorzieningen

De vergoeding van computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur valt buiten de WKR als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. De voorziening moet naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Daaronder vallen bijvoorbeeld desktops, laptops, tablets, mobiele telefoons en smartphones. Simkaarten, dongels, abonnementen voor internet en mobiele telefonie en software kunnen ook onder de gerichte vrijstelling vallen. Voorbeelden van ‘dergelijke apparatuur’ zijn een organizer, een printer en een navigatiesysteem. De werkgever kan deze zaken vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen.

Lees hier verder