Bron

Rijksoverheid

Brief staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) over BIS beoordeling 2025-2028 naar Raad voor Cultuur

22 februari 2024

Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) vraagt advies aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028.

De adviesaanvraag gaat in op de procedure en de criteria van de subsidieregeling. Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele organisaties in het kader van de regeling Culturele basisinfrastructuur.

Ga hier direct naar:

Culturele organisaties dienen een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. De Raad voor Cultuur beoordeelt de aanvragen onafhankelijk en brengt hierover advies uit aan de staatssecretaris. De staatssecretaris beslist over de toekenning van de vierjaarlijkse subsidies. De Raad voor Cultuur heeft vervolgens tot taak de instellingen te monitoren tijdens de looptijd van de subsidie.

Wie uit Popsector vraagt wat aan?

 • Kultuurbarbaar (De Staat) € 275.000
 • Metropole Orkest € 4.678.203
 • HipHopHuis € 500.000
 • Amsterdam Dance Event € 430.000
 • Eurosonic Noorderslag (ESNS) € 964.000
 • Epitome Entertainment €  385.000
 • Paradiso  € 415.000
 • Popwaarts (Popronde)  € 650.000
 • WORM € 615.623
 • Sonic Acts € 977.800

Wat is er in totaal aangevraagd? En hoe verhoudt zich dat ?

 • In totaal is er voor € 294.370.735,- aangevraagd. 3,4% daarvan wordt door de popsector gevormd. Reken je het Metropoolorkest niet mee, dan is dat slechts 1,8%. Dat is inclusief festivals en ontwikkel-organisaties.
 • In vergelijking. In totaal 15 theater- en dansgezelschappen vroegen € 53.498.405,- aan, in totaal 18,1% van het aangevraagde budget. Let wel, dit zijn enkel producerende entiteiten.
 • Klassieke muziek (symfonisch, ensembles, opera), vroeg in totaal € 113.902.873,- aan, 38,7% van het totaal aangevraagde bedrag.  Ook dit zijn enkel de producerende organisaties, dus geen festivals etc.

Hoeveel budget is er?

 • Er is € 249.859.400,- budget, er is dus € 44.511.335,- overvraagd.