Bron

Rijksoverheid

Wat betekent CSRD (nu al) voor mkb-ondernemers, zoals de meeste VNPF-leden?

22 februari 2024

Wat betekent CSRD (nu al) voor mkb-ondernemers, zoals de meeste VNPF-leden?

CSRD? Verderop wordt uitgelegd wat deze Europese richtlijn (nu al) de meeste VNPF-leden betekent aan de hand van 5 vragen en antwoorden.

Vanaf 2024 dienen sommige organisaties te rapporteren over hun invloed op de wereld volgens de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Kort samengevat dien je antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van jullie organisatie op de wereld? CSRD biedt ook een kans om duurzaamheid steviger te integreren in de bedrijfsstrategie.

Wat is de CSRD?

De CSRD verplicht bedrijven om met duurzaamheidsverslagen te rapporteren over hun impact op mens, milieu en financiële positie, evenals hun acties om duurzaamheidsdoelen te bereiken. Standaarden bepalen de inhoud van het verslag, waardoor consistentie wordt gewaarborgd en vergelijking tussen bedrijven mogelijk wordt.

Op wie is de CSRD op welk moment van toepassing?

De CSRD geldt vanaf 2024 voor grote organisaties van openbaar belang zoals banken, verzekeraars en beursvennootschappen met meer dan 500 medewerkers. Een jaar later geldt CSRD voor andere grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar of meer dan 20 miljoen euro op de balans. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Er is kans op een lichtere – en eventueel vrijwillige – variant van de CSRD voor kleinere mkb-bedrijven.

Je kan n.a.v. het bovenstaande denken: ‘niet voor ons’. Echter je werkt wellicht samen met organisaties (ketenpartners) die wel onder deze verplichting vallen en die gaan je bevragen.

Wat gebeurt er met het de rapportage?

De rapportage dient jaarlijks gecontroleerd te worden door een externe accountant waarna het verslag gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel. Stakeholders zoals banken, ngo’s en maatschappelijke organisaties zullen deze verslagen raadplegen.

Hoe kan ik mezelf op CSRD voorbereiden?

Zorg ervoor dat je bekend bent met wat, waar en hoe je inkoopt, evenals welke diensten je aanbiedt. Dit vereist een goed systeem voor het verzamelen van informatie. Onderzoek welke informatiesystemen beschikbaar zijn binnen je bedrijf en of deze voldoen aan de vereisten. Identificeer ook welke informatie nodig is van ketenpartners. En natuurlijk: leer van anderen.

Hoe en waarmee kan ik een begin maken?

Begin met het in kaart brengen van de keten en identificeer mogelijke verbeterpunten. Waar komen je producten vandaan, welke materialen gebruik je, wie is verantwoordelijk en waar liggen eventuele ‘kennisleegtes’?

CSRD dwingt je na te denken over je impact op de omgeving. Het biedt een kans om de bedrijfsvoering te verbeteren en toekomstbestendig te maken tegenover opkomende duurzaamheidswetgeving.