Beleidskader ‘Omgangsvormen in de poppodia en -festivalwereld’

26 april 2022

Tijdens cao-onderhandelingen eind 2021 waren de Kunstenbond en de Werkgeversverenging Poppodia en Festivals (WNPF) het snel eens dat er bepalingen over omgangsvormen op de werkvloer moetsen komen. 

Verplichting veilige werksfeer
Naast de wettelijke plicht voor de werkgever om te zorgen voor een veilige werksfeer en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, zoals opgenomen is in artikel 5 van de cao, vonden de partijen dat er ook handvatten voor de werkgevers zouden moeten komen.

Handvatten, met dank aan de NAPK
De handvatten kunnen helpen om een veilige werksfeer te behouden, dan wel te realiseren. Met het beleidskader ‘Veilig de vloer op’ van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) als voorbeeld is er door de WNPF een sectorspecifiek kader opgesteld voor de poppodia en -festivalwereld.

Zo praktisch mogelijk
In dit beleidskader is geprobeerd de aanbevolen acties concreet en behapbaar te maken, zodat de aangesloten poppodia en -festivals hier eenvoudig mee aan de slag kunnen en het niet een papieren document wordt dat erg theoretisch is.

Dit beleidskader wordt gezien als een levend document. Wanneer de actualiteit er om vraagt, kunnen zaken anders ingeregeld worden. Ook kunnen bijvoorbeeld wettelijk zaken veranderen, waardoor het document bijgesteld zal worden.