Beleidskader ongewenst gedrag in de podiumkunsten

23 november 2021

Onze collega branche-organisatie NAPK heeft een beleidskader ontwikkeld ter preventie en aanpak van ongewenst gedrag in de podiumkunstensector. 

Zie hier het beleidskader.

Dit kader is tot stand gekomen met behulp van leden van de NAPK, een klankbordgroep van externe stakeholders uit het werkveld, en een expert op het vlak van vorming van sociaal veiligheidsbeleid. Hoewel het is toegespitst op de podiumkunsten, is het (met enige aanpassing) zeker ook bruikbaar voor andere delen van de culturele sector. 

Wij moedigen iedereen aan om het document te lezen, indien mogelijk toe te passen en verder te delen in jullie eigen netwerk.

Ook kondigt de NAPK vast aan dat ze op donderdag 27 januari 2022 een congres organiseren over deze thematiek. Dat doen ze samen met Platform ACCT en Mores.online (waarin de VNPF participeert), en met ondersteuning van de Gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten.