Beleidsontwikkeling Fonds Cultuurparticipatie

22 oktober 2019

Op weg naar gelijke kansen. Karin Verbeek, beleidsadviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, schetst de contouren van de koers van het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2021 – 2024. 

''Wij horen de roep om democratisering van cultuur én van de waarde ervan. Die klinkt op uit de Uitgangspunten voor het Cultuurbeleid 2021 – 2024 van minister Van Engelshoven en uit actuele trends en ontwikkelingen. In de projecten die we steunen zien we beweging in die richting. In de nieuwe beleidsperiode werken we aan daarom aan gelijke kansen: iedereen moet de mogelijkheid hebben zich creatief te ontwikkelen. Iedereen, ongeacht woonplaats, afkomst, gezondheid, geaardheid, leeftijd, gender, financiële situatie of opleiding. Welke interesses en talenten je ook maar hebt. Daarbij blijft de artistiek-inhoudelijke kwaliteit voorop staan en gaan we in gesprek over de verschillende perspectieven daarop.''

Lees hier verder