Benoeming beoordelingscommissies BIS 2021-2024

28 januari 2020

Op voordracht van de Raad voor Cultuur heeft minister Van Engelshoven op 21 januari 2020 de voorzitters en leden van de beoordelingscommissies voor de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de BIS 2021-2024 benoemd. De commissieleden worden benoemd van 21 januari 2020 tot 1 januari 2021.

De beoordeling door de Raad voor Cultuur vindt plaats op basis van expert review: de personen die een oordeel geven over cultuurinstellingen zijn deskundig op het gebied van de artistieke en culturele stand van zaken binnen de desbetreffende sector. De experts die oordelen over de instellingen nemen zitting in één of meer beoordelingscommissies. Voor elke categorie instellingen richt de raad een commissie in. De raad draagt de leden van deze commissies voor aan de minister; zij benoemt hen.

In het Beoordelingskader BIS 2021-2024 van de Raad voor Cultuur kunt u lezen op welke wijze de raad het de aanvragen voor de BIS 2021-2024 beoordeelt en waar uw aanvraag aan moet voldoen. De raad beschrijft in het beoordelingskader onder meer zijn eigen rol en die van de beoordelingscommissies, hoe het subsidieoordeel tot stand komt, en hoe de raad omgaat met de criteria uit de subsidieregeling en met de toetsing van de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur.

Bekijk hier het beoordelingskader BIS 2021-2024