Beoordelingskader BIS 2021-2024

12 november 2019

Komend voorjaar komt de Raad voor Cultuur met zijn advies over de subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de nieuwe Basisinfrastructuur (BIS). In het Beoordelingskader BIS 2021-2024, dat 11-11-2019 tegelijk met de subsidieregeling van de minister van OCW verschijnt, zet de raad uiteen op welke wijze hij het BIS-advies zal voorbereiden en uitbrengen. 

Hij beschrijft hierin onder meer zijn eigen rol en die van de beoordelingscommissies, hoe het subsidieoordeel tot stand komt, hoe de raad omgaat met de criteria uit de subsidieregeling en met de toetsing van de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur.

Lees hier het volledige artikel 

Lees hier het beoordelingskader basisinfrastructuur 2021-2024