Bestuurlijke aftrap decentrale cultuurprofielen

21 juni 2018

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) denkt samen met de cultuursector na over het huidige cultuurbeleid. Functioneert het beleid, of is het toe aan een herziening? Hoe willen we dat het cultuurbeleid er vanaf 2021 uit ziet? Tijdens de bestuurlijke startbijeenkomst waren naast de minister wethouders en gedeputeerden cultuur uit verschillende steden en provincies van het land aanwezig. 

Veranderingen in de samenstelling van de bevolking, vergrijzing, krimp, en ook de verwachte groei van het aantal inwoners in de stedelijke gebieden, hebben gevolgen voor de vraag naar het gesubsidieerde cultuuraanbod. Tegelijkertijd hebben deze veranderingen invloed op de totstandkoming van dit aanbod.

Lees meer:

Cultuurbeleid voor 2021 en verder

Cultuurbeleid 2021-2024