Bron

MKB-Nederland

Betaalpauze betalingsregeling voor coronaschulden nog mogelijk

9 februari 2023

Betaalpauze betalingsregeling voor coronaschulden nog mogelijk

Het kabinet heeft in 2020 en 2021 een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Zo konden ondernemers gebruikmaken van het bijzonder uitstel van betaling voor hun belasting.

Veel organisaties hebben hiervan gebruikgemaakt. Sommige organisaties hebben de opgebouwde schuld al terugbetaald. De overige organisaties moesten vanaf 1 oktober 2022 starten met het in termijnen terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld. Organisaties die moeite hebben om te voldoen aan deze verplichting, kunnen onder voorwaarden nog gebruik maken van versoepelingsmaatregelen.

Versoepelingsmaatregelen voor organisaties die moeite hebben met betalen

Begin september is een aantal versoepelingen aangekondigd om organisaties te helpen die moeite hebben met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling. Organisaties kunnen een verzoek indienen om de betalingsregeling tijdelijk aan te passen zodat er tijdelijk meer financiële ruimte kan ontstaan. Zo is het mogelijk om een betaalpauze van maximaal 6 maanden aan te vragen of te betalen per kwartaal in plaats van per maand. Daarnaast is het onder voorwaarden mogelijk de termijnbedragen te verlagen door de looptijd van de regeling te verlengen van 60 maanden naar maximaal 84 maanden.

Organisaties moeten zelf actie ondernemen om hiervan gebruik te kunnen maken. Hiervoor moeten zij een gemotiveerd verzoek indienen bij de Belastingdienst en daarnaast een aantal aanvullende stukken aanleveren. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Pauzeren en verlengen betalingsregeling mogelijk

Als de organisatie inmiddels achterloopt met de termijnbetalingen, dan kan de organisatie met terugwerking tot 1 oktober 2022 alsnog pauzering vragen voor maximaal 6 maanden. De organisatie ontvangt dan een aangepaste regeling met een nieuw, hoger termijnbedrag vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2027. Er mag dan echter geen achterstand zijn in de nieuwe betaalverplichtingen vanaf 1 april 2022, tenzij hiervoor uitstel van betaling is verleend. Door de betaalpauze op 1 oktober te laten ingaan, is er nu geen achterstand en kan de organisatie mogelijk ook in aanmerking komen voor andere versoepelingsmaatregelen zoals een verlenging van de betalingsregeling.

Betalen uitgestelde belasting vanaf 1 oktober 2022

Het bijzonder uitstel eindigde per 1 april 2022. Vanaf die datum moesten organisaties weer voldoen aan al hun nieuwe betalingsverplichtingen. En vanaf 1 oktober 2022 startte de verplichte termijnbetaling in 60 maanden van de uitgestelde belastingbetalingen.

Organisaties die moeite hebben met het aflossen van de opgebouwde schuld, hebben daarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van versoepelingsmaatregelen. Organisaties die verwachten ook met de versoepelingen de termijnbedragen niet kunnen te betalen, worden doorverwezen naar de kamer van koophandel en eventueel de gemeente voor schuldhulpverlening.