Bron

https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/staatssecretaris-gunay-uslu-overweegt-aftreden-bij-bezuinigen-op-cultuur

Bezuinigen op cultuur is halszaak voor staatssecretaris Uslu

28 februari 2023

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) zegt dat als de politiek haar dwingt tot bezuinigen op cultuur ze daar een halszaak van maakt, zo valt te horen in de podcast Betrouwbare Bronnen.

In het coalitieakkoord van Rutte IV krijgt Cultuur er structureel 170 miljoen euro bij, zodat de begroting in de loop van deze kabinetsperiode 1,2 miljard euro bedraagt. D66-staatssecretaris Uslu gaat er niet van uit dat tijdens Rutte IV de roep om op haar terrein te bezuinigen zal aanzwellen, al noemde minister Sigrid Kaag (Financiën, ook D66) in december de ‘dekkingsopgave’ voor de rijksbegroting onzeker en ‘een ingewikkelde puzzel’.

“Ik denk niet dat je moet bezuinigen op cultuur en ik kan me ook niet voorstellen dat dat een goed idee is. Dus daar ga ik niet van uit”, zegt Uslu. “Mijn taak, mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te laten weten, te laten voelen hoe belangrijk cultuur is. En dat we zonder cultuur vereenzamen en verschralen. Kijk maar naar de coronaperiode. Cultuur is goed voor je mentale gezondheid. Cultuur is onderdeel van alle facetten van ons leven. Dus bezuinigen op cultuur is een heel slecht plan.”

Ze neemt regelmatig collega’s uit het kabinet mee naar theatervoorstellingen, ook om het belang ervan over te brengen. “Ik ga met zoveel mogelijk mensen naar cultuur om dat te laten voelen. Ze zijn ook erg enthousiast.

”Maar als bezuinigen op cultuur toch aan de orde zou komen, is dat voor u dan een halszaak?“
”Ja.”
“Ja, daar ga ik heel oprecht in zijn. Voor mij eh… Dat is voor mij heel ingewikkeld.”
”Dat maakt u niet mee?“
”Eh. Nee. In principe niet, nee. Daar ga ik niet vanuit.”

In de podcast noemt ze Cultuur ‘de mooiste portefeuille’: “Als men mij iets anders had voorgesteld, had ik het niet gedaan. Ik doe dit echt voor de cultuur.”

Volgens Uslu is het cultuurbestel zoals dat nu functioneert niet meer van deze tijd. In maart gaat ze de Raad voor Cultuur hierover om advies vragen. “Ik wil weten: wat loopt er wel en wat niet, wat zijn er voor maatschappelijke ontwikkelingen, waar is behoefte aan?” Volgens Uslu herkennen veel jongeren zich niet in het beleid. Die voelen zich niet thuis in een van de aparte hokjes die subsidie krijgen (zoals muziek, ballet, beeldende kunst) en werken cross-over. “De jongere generatie stuit tegen muren.”

Luister de podcast hier