Bindende tariefafspraken zzp’ers in nieuwe Cao Toneel en Dans

16 december 2019

De Kunstenbond en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) hebben een principeakkoord over de Cao Toneel en Dans voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Bijzonder aan deze cao is dat net als in de architectenbranche, tariefafspraken worden gemaakt voor zelfstandigen. Cao-partijen gaan ervan uit dat deze afspraken, net als die in de onlangs tot stand gekomen architecten-cao, algemeen verbindend voor de hele sector toneel en dans zullen worden.

Cao-partijen doen een oproep aan de Rijksoverheid en andere overheden om hun subsidies jaarlijks voldoende te indexeren om de toneel- en dansgezelschappen in staat te stellen de financiële (meer)kosten van de cao het hoofd te bieden. Meerkosten die niet alleen voortvloeien uit de cao-afspraken, maar ook uit de Wet Arbeids­markt in Balans die per 1 januari 2020 wordt ingevoerd.

Bekijk hier de website.