Boekman 121: over financiering van kunst en cultuur.

13 februari 2020

Boekman 121 van de Boekmanstichting gaat over financiering van kunst en cultuur. Onderwerpen als publieke en private bronnen en …  – daar is ‘ie weer – fair pay , maar ook kunstprijzen als subsidie komen aan bod.

In Boekman 121 ook twee bijdragen vanuit Cultuur+Ondernemen. Fondsmanager Roelof Balk schrijft over revolverende fondsen, adviseur Alexander Ramselaar over stapelfinanciering. Hun artikelen zijn als pdf te downloaden op de site van Cultuur + Ondernemen

Stapelfinanciering
Stapelfinanciering, waarbij verschillende financierings vormen worden gecombineerd, is een nauwelijks onderkend fenomeen in de culturele sector. Het maakt het speelveld van cultuurfinanciering complexer, maar biedt ook kansen.

Revolverende fondsen
De kunst­ en cultuursector heeft subsidies nodig om activiteiten te bekostigen die de markt niet kan opbrengen. Maar subsidies zijn beperkt beschikbaar. De Raad voor Cultuur wijst in het advies Financiering van cultuur (Raad voor Cultuur 2019) op de aanvullende mogelijkheden die een revolverend fonds kan bieden. Hoe werkt het? Is er binnen de sector al ervaring mee? Wat zijn de perspectieven?

Lees hier meer of bestel.