Boekman enquête: Duurzaamheid in de cultuursector

17 mei 2022

Na een eerste meting in 2019 onderzoeken de Boekmanstichting en Bureau 8080 dit jaar opnieuw hoe de cultuursector werkt aan verduurzaming en zich bezighoudt met de klimaatcrisis.

"Voor dit vervolgonderzoek nodigen we alle culturele organisaties van harte uit om tussen 16 mei en 16 juni een vragenlijst in te vullen. In het eerste deel van deze vragenlijst willen we graag weten wat organisaties zelf doen om te verduurzamen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over afvalscheiding, energiegebruik en reizen, maar ook over eventuele knelpunten en wensen. Het tweede deel gaat over de rol die de klimaatcrisis mogelijk (kunst)inhoudelijk speelt in het werk van culturele organisaties. 

Met het onderzoek identificeren we kansen, knelpunten en oplossingen rondom duurzaamheid. Deze opbrengsten delen we met de sector en met beleidsmakers. Zo willen we de cultuursector helpen duurzamer te worden. We hopen dan ook van harte dat velen hieraan willen bijdragen door de enquête in te vullen, en hun ervaringen en inzichten via het onderzoek met de rest van de sector willen delen!"

Vul hier de enquete in

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Boekmanstichting (kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid) en Bureau 8080 (advies- en projectmanagementbureau op het gebied van duurzaamheid). De onderzoekers worden geadviseerd door een begeleidingscommissie bestaande uit Nanda van Beest (Gemeente Leiden), Thijs Bouman (Rijksuniversiteit Groningen), Matthea de Jong (Tolhuistuin/Warming Up Festival), Sara Knijff (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Laura van de Voort (Green Events) en Marianne Versteegh (Kunsten ’92). De resultaten van het onderzoek zullen in oktober tijdens een publiek toegankelijke bijeenkomst worden gepresenteerd.