Boekman Extra #30: Verkenning stedelijke culturele Basisinfrastructuur

Welke elementen uit de landelijke BIS hebben navolging gekregen op stedelijk niveau? En wat waren de gevolgen?

Dit is het vijfde deel in de reeks ‘Verkenningen’ waarin een actueel thema wordt belicht vanuit de Kennisbank van de Boekmanstichting.

Download de publicatie hier