Boekman Extra #34: Corona en de cultuursector

14 juli 2022

Vanaf de eerste dag dat het Nederlandse kabinet maatregelen nam tegen de verspreiding van Covid-19, 12 maart 2020, hield de Kennisbank van de Boekmanstichting online een overzicht bij van de belangrijkste beleidsontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur.

Ook verzamelde zij alle adviezen en onderzoeken die er sindsdien over verschenen. De Boekmanstichting verrichtte ook zelf onderzoek en houdt de vinger aan de pols. Deze Verkenning presenteert de belangrijkste adviezen en onderzoeken in hun context. Ze zijn te vinden in de Kennisbank van de Boekmanstichting.