Bron

Boekmanstichting

Boekman Extra #39: Provinciaal kunst- en cultuurbeleid

24 februari 2023

De Boekmanstichting spant zich in om vaker en sneller op de actualiteit te reageren. Naast de maandelijkse nieuwsbrief en het kwartaaltijdschrift Boekman verschijnen vaker themanummers van het digitale Boekman Extra.

De Nederlandse cultuursector is tijdens de corona pandemie zwaar getroffen. Om de schade in de noodlijdende cultuursector te beperken investeerde het kabinet bovenop de generieke steunpakketten meer dan twee miljard euro in verschillende extra steunpakketten voor cultuur. De provincies hadden een belangrijke rol bij het beschikbaar stellen van deze middelen. Hoe vervulden de provincies deze rol en wat valt hierbij op?

Provinciaal kunst- en cultuurbeleid

Download hier de Boekman Extra over provinciaal kunst- en cultuurbeleid.

Met bijdragen van Marijn Stouten, Jurian Edelenbos, Jitske van Popering-Verkerk, Mattijs Taanman, Nicolle van Lith, Bastiaan
Vinkenburg, Cor Wijn en Marieke van Engelen.