Boekman Extra #41: Impact

29 juni 2023

Het begrip ‘impact’ als onderdeel van prestatieverantwoording is ook in de kunst- en cultuursector niet onopgemerkt gebleven. Opmerkelijk genoeg is er nog weinig onderzoek gedaan hoe de sector zelf aankijkt tegen impact.

Impact Centre Erasmus en TrueMotion peilden in welke mate impact in beeld is bij culturele organisaties, financiers en brancheorganisaties. Wat is er nodig om impactgericht te kunnen werken? Met welke motivatie maken organisaties werk van impact? En zijn er barrières om impactdenken, -meten en -sturen binnen organisaties te ontwikkelen? In deze Boekman Extra een verslag van hun bevindingen.