Boekman Extra #45: Vrijwilligers in de culturele sector

2 mei 2024

Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken in de culturele sector.

De animo voor het leveren van onbetaalde inspanningen nam af tijdens de pandemie, maar is inmiddels terug op het oude niveau. In deze Verkenning verschaft de Boekmanstichting meer inzicht in de wereld van het cultureel vrijwilligerswerk op basis van recente documenten in de Kennisbank van de Boekmanstichting.