Boekman publicatie: Towards sustainable arts

15 februari 2022

De nieuwe publicatie 'Towards sustainable arts: European best practices' laat zien hoe kunstenaars, culturele organisaties en beleidsmakers in zeven Europese landen werken aan een duurzamere cultuursector.

Lees de publicatie hier

In 2021 maakte de wereld met hevige bosbranden, overstromingen en perioden van droogte eens te meer duidelijk hoe groot de impact van klimaatverandering is, en hoe groot de noodzaak tot verduurzaming. Cultuur kan een belangrijke rol spelen in de noodzakelijke duurzame transitie: door zelf te verduurzamen, bewustzijn over de klimaatcrisis te helpen vergroten en mee te denken aan innovatie en creatieve en nieuwe oplossingen voor het klimaatprobleem.

Op uitnodiging van de Boekmanstichting schreven experts uit Tsjechië, Finland, Vlaanderen, Duitsland, Nederland, Schotland en Spanje een artikel over de vraag hoe cultuur, duurzaamheid en beleid elkaar in hun land versterken – en wat nodig zou zijn om hierin verdere stappen te zetten. De verzamelde teksten bieden vele inspirerende voorbeelden van beleid, initiatieven en samenwerking, maar tonen daarnaast ook enkele opvallende overeenkomsten. Zo blijkt duurzaamheid in het nationale cultuurbeleid van veel landen nog nauwelijks een rol te spelen, terwijl omgekeerd cultuur goeddeels ontbreekt in het klimaatbeleid. Aan dergelijk beleid is echter wel behoefte. Een belangrijke observatie is daarnaast dat in alle landen een grote rol is weggelegd voor netwerken van samenwerkende organisaties. Verduurzaming en de klimaatcrisis zijn onderwerpen die buiten de expertise van velen in de culturele sector liggen, maar door samenwerking en kennisdeling weten organisaties in de beschreven landen toch grote stappen te zetten.