Boekman publiceert feiten en cijfers over kunst, cultuur en beleid in Nederland

2 april 2019

De Boekman uitgave Feiten en cijfers over kunst, cultuur en beleid in Nederland geeft een beknopt, cijfermatig overzicht van de Nederlandse cultuursector. De publicatie biedt inzicht in de culturele sector in Nederland en de data die hierover beschikbaar zijn.

De publicatie is een geüpdatete vertaling van de appendix die onderzoekers van de Boekmanstichting eind 2018 samenstelden voor de Engelstalige, academische bundel Cultural Policy in the Polder. Hoewel de selectie voor de gepresenteerde cijfers grotendeels gebaseerd is op de inhoud van deze bundel, biedt de publicatie ook op zichzelf bezien inzicht in de culturele sector in Nederland en de data die hierover beschikbaar zijn.

Verschillende kaarten, tabellen en figuren beschrijven een zestal thema’s, waaronder de overheidsbestedingen aan cultuur, de culturele arbeidsmarkt, en de spreiding van culturele voorzieningen.

Bekijk hier het volledige artikel en bekijk hier de publicatie.